Available Sizes O/S

KLUANE

Aventurine stone $200.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Brecciated jasper stone $135.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Circle 1, Gold $175.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Circle 1, Silver $175.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Leopardskin jasper stone $170.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Long earrings silver $220.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Long gold pendant $210.00
Available Sizes o/s

KLUANE

Rose quartz stone $135.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Short earrings $210.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Short gold earrings $210.00
Available Sizes O/S

KLUANE

Short silver pendant necklace $205.00
Available Sizes O/S

KLUANE

White howlite stone $170.00
Available Sizes O/S

Kluane

Yellow turquoise stone $200.00